Rudy Grant

Rudy Grant Band
Show Dates

----------------AUG 2018-------------------
03-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
04-Sa=Cheluna Brewing Co. 25th @ Dallas.....7pm
10-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
11-Sa=Cheluna Brewing Co. 25th @ Dallas.....7pm
17-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
24-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
25-Sa=PowerBack 2pm..3pm
31-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm

----------------SEPT 2018---------------
01-Sa=Cheluna Brewing Co. 25th @ Dallas....7pm
07-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
14-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
21-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
28-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
29-Sa=PowerBack 2pm........3pm

----------------OCT 2018-----------------
06-Sa=Cheluna Brewing Co. 25th @ Dallas...7pm
05-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
12-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
29-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
26-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
27-PowerBack 2pm .......3pm

----------------NOV 2018----------------
03-Sa=Cheluna Brewing Co. 25th @ Dallas.....7pm
02-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
09-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
16-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
23-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
24-Sa=PowerBack 2pm....3pm
30-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm

-----------------DEC 2018----------------
01-Sa=Cheluna Brewing Co. 25th @ Dallas...7pm
07-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
14-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
21-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
28-Fri=Lupita's Restaurant-11809 E. Colfax ...6pm
29-Sa-PowerBack 2pm...3pm